สารกำจัดโรคพืชซาเธียร์ เราเอาใจใส่
คุณภาพ สินค้า และ บริการ
เพิ่มเพื่อน
ID Line : zateer

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช เป็นเรื่องราวของ สารป้องกันกำจัดโรคพืช เกรดพรีเมี่ยม และ เกร็ดความรู้ ทางด้านการเกษตร

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เราจำหน่ายขายส่ง และ ขายปลีก สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช ผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต และ สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม จึงจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงมาก เนื่องจากเป็นสินค้า จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยที่ประไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันเหตุการณ์ และ ทันสมัย กับเชื้อโรค ชนิดต่างๆ(เชื้อโรคต่างๆ ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกเช่นกัน) สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช เราจัดจำหน่าย เราขายปลีกและขายส่งในราคาโรงงาน ให้ท่านได้ซื้อไปทดลองใช้กันในราคาขายปลีกและขายส่ง ในราคาที่ไม่แพง สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ใช้กับโรคพืช

สารป้องกันกำจัดโรคพืช รายละเอียดของสินค้าคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม

สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง


สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส

สารกําจัดเชื้อรา

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกําจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อราคืออะไร?
สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส
สารกําจัดเชื้อรา คืออะไร?
สารกำจัดเชื้อรา คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดสาเหตุของโรคพืช กําจัดเชื้อราโรคพืช และป้องกันการเกิดของโรคในพืช สารกำจัดเชื้อรา ใช้ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรานั้นๆ

สารกําจัดเชื้อแบคทีเรีย คืออะไร?
สารกําจัดเชื้อแบคทีเรีย คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดสาเหตุของโรคพืช กําจัดเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันการเกิดของโรคในพืช สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ใช้ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรียนั้นๆ

สารกําจัดเชื้อไวรัส คืออะไร?
สารกําจัดเชื้อไวรัส คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดสาเหตุของโรคพืช กําจัดเชื้อไวรัส และป้องกันการเกิดของโรคในพืช สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส ใช้ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสนั้นๆ

สารกำจัดโรคพืช คืออะไร?
สารกำจัดโรคพืช คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดเชื้อโรคพืช กำจัดสาเหตุของโรคพืช ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ

สารป้องกันโรคพืช คืออะไร?
สารป้องกันเชื้อราโรคพืช สารป้องกันโรคพืช คือ สารที่ออกฤทธิ์ ป้องกันการเกิดของโรคพืช ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช คืออะไร?
สารป้องกันกำจัดโรคพืช คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดสาเหตุของโรคพืช และ ป้องกันการเกิดของโรคพืช ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการผสมสารที่ออกฤทธิ์กำจัด และ ป้องกัน ชนิดนั้นๆลงไป

สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

สารป้องกันเชื้อรา

สารกำจัดเชื้อรา
สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

สินค้าของเรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เราจำหน่ายขายส่ง และ ขายปลีก สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารป้องกันเชื้อรา ผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันเชื้อรา จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต และ สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการ ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้ที่
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ

สารกำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันเชื้อรา สินค้าคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช โดยผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด และไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช
วิธีใช้
ฉีดพ่น 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที่พืชติดเชื้อ หรือ ฉีดพ่นทั่วต้น เมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน
ใช้ ชุบฆ่าเชื้อ พืชผักหลังเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการเน่าเสีย และ สดเขียวไม่เหี่ยวง่าย หรือชุบกิ่งพันธ์ุ เถา ผล ใบ ใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ชุบทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ใช้กับโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สินค้าระดับพรีเมี่ยม ข้อควรระวัง ควรใช้ปริมาณน้อย กับพืชบางชนิด

ต่อไปจะเป็น เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ เพื่อการพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยารักษาโรคพืช ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยาฆ่าโรคพืช

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดป้องกันโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช
ชนิดของพืช โรคพืช อัตราการใช้ ทั่วๆไป
โดยแต่ละยี่ห้อจะออกฤทธิ์ ไม่เหมือนกัน ควรอ่านฉลาก และ สูตรผสม อย่างละเอียด


สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ข้าว ข้าวโพด

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ pixabay.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส

สารกำจัดโรคพืช


ข้าว ข้าวโพด
โรคใบไหม้ โรคไหม้ข้าว และ ข้าวโพด เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคเน่าคอรวง โรคเน่าคอรวงข้าว เกิดจาก เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าคอรวง และ ป้องกันโรคเน่าคอรวง กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคใบส้ม โรคใบสีส้มข้าว เกิดจากเชื้อไวรัส yellow orange leaf virus เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียวเป็นพาหะ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบส้ม และ ป้องกันโรคใบส้ม กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบแห้งข้าว และ ข้าวโพด เกิดจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani (thanatephorus cucumeris ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคกาบใบแห้ง และ ป้องกันโรคกาบใบแห้ง กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคใบด่าง โรคใบด่าง เกิดจาก เชื้อไวรัส เช่น Squash mosaic virus , Cucumber mosaic virus และ Watermelon mosaic virus ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคใบด่าง และ ป้องกันโรคใบด่าง กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ทุเรียน เงาะ มังคุด ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย มะม่วง มะนาว กล้วย ส้ม สับปะรด องุ่น

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ suanbanrao.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส


ทุเรียน เงาะ มังคุด ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย มะม่วง มะนาว กล้วย ส้ม สับปะรด องุ่น
โรครากเน่าโคนเน่า โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรครากเน่าโคนเน่า และ ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคใบติด โรคใบติด เกิดจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบติด และ ป้องกันโรคใบติด กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคราแป้ง โรคราแป้ง เกิดจาก เชื้อรา Oidium sp ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราแป้ง และ ป้องกันโรคราแป้ง กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคผลเน่าดำ โรคผลเน่าดำ เกิดจาก เชื้อรา Pythium sp. , spPhytophthora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา กำจัดโรคผลเน่าดำ และ ป้องกันโรคผลเน่าดำ กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคผลจุด(ขัดผิว) โรคผลจุด(ขัดผิว) เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคผลจุด และ ป้องกันโรคผลจุด กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคแอนแทรคโนส โรคแอนแทรคโนส เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคแอนแทรคโนส และ ป้องกันโรคแอนแทรคโนส กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคแคงเกอร์ โรคแคงเกอร์ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis. pv.citri ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคแคงเกอร์ และ ป้องกันโรคแคงเกอร์ กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคใบลาย โรคใบลาย หรือ โรคราน้ำค้าง เกิดจาก เชื้อรา Peronospora manshurica (Aoum) syd.ex Gaum ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบลาย และ ป้องกันโรคใบลาย กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคขั้วหวีเน่า โรคขั้วหวีเน่า เกิดจาก เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae แต่ส่วนมากจะพบการเข้าทำลาย ของเชื้อราหลายชนิดร่วมกัน ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา กำจัดโรคขั้วหวีเน่า และ ป้องกันโรคขั้วหวีเน่า กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรครากเน่ายอดเน่า โรครากเน่ายอดเน่า เกิดจาก เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หลายชนิดเช่น Phytophthora micotianae,P. palmivora, และ P. cinnamomi และ ยอดเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia chrysanthemiใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรครากเน่ายอดเน่า และ ป้องกันโรครากเน่ายอดเน่า กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคราน้ำค้าง โรคราน้ำค้าง เกิดจาก เชื้อรา Peronospora destructor (Berk.) Casp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราน้ำค้าง และ ป้องกันโรคราน้ำค้าง กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช คึ่นฉ่าย คะน้า ผักชี กะหล่ำปลี ลุ้ย ผักกาดหอม กุ้ยช่าย หอม กระเทียม กระเจี๊ยบ กวางตุ้ง

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ hkm.hrdi.or.th

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส


คึ่นฉ่าย คะน้า ผักชี กะหล่ำปลี ลุ้ย ผักกาดหอม กุ้ยช่าย หอม กระเทียม กระเจี๊ยบ กวางตุ้ง
โรคเน่าเละ โรคเน่าเละ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าเละ และ ป้องกันโรคเน่าเละ กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคเหี่ยว โรคเหี่ยว เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเหี่ยว และ ป้องกันโรคเหี่ยว กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคเน่าดำ โรคเน่าดำ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora Butl. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าดำ และ ป้องกันโรคเน่าดำ กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบกรอบใบแห้ง โรคใบกรอบใบแห้ง เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบกรอบใบแห้ง และ ป้องกันโรคใบกรอบใบแห้ง กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคหอมเลื้อย โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรกโนส เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคหอมเลื้อย และ ป้องกันโรคหอมเลื้อย กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบจุด โรคใบจุด เกิดจาก เชื้อรา Cercospora sp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุด และ ป้องกันโรคใบจุด กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคหัวเน่า โรคหัวเน่า เกิดจาก เชื้อรา Phytophtora Phytophthora และชนิดอืนๆ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคหัวเน่า และ ป้องกันโรคหัวเน่า กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบจุดสีม่วง โรคใบจุดสีม่วง เกิดจาก เชื้อรา Alternaria porri (Ell.) Cif. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุดสีม่วง และ ป้องกันโรคใบจุดสีม่วง กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช พริก มะเขือเทศ มะละกอ ยาสูบ พืชไร่

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ technologychaoban.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส


พริก มะเขือเทศ มะละกอ ยาสูบ พืชไร่
โรคพริก กุ้งแห้ง โรคพริก กุ้งแห้ง เกิดจาก เชื้อรา Collectotrichum sp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคพริกกุ้งแห้ง และ ป้องกันโรคพริกกุ้งแห้ง กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคยอดเน่า โรคยอดเน่า เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Psueudomonas rubrilineans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคยอดเน่า และ ป้องกันโรคยอดเน่า
เชื้อไวรัส เชื้อไวรัส ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดเชื้อไวรัส และ ป้องกันเชื้อไวรัส กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคเน่าคอดิน โรคเน่าคอดิน เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Rhizoctonia solani, Pythium sp. และ Pseudomonas solanacearum. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าคอดิน และ ป้องกันโรคเน่าคอดิน กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคใบด่างยาสูบ โรคใบด่างยาสูบ เกิดจาก เชื้อไวรัส หลายชนิดด้วยกัน เช่น Cucumber mosaic virus , Watermelon mosaic virus และ Squash mosaic virus มีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบด่างยาสูบ และ ป้องกันโรคใบด่างยาสูบ กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรตใบเหี่ยว โรตใบเหี่ยว เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรตใบเหี่ยว และ ป้องกันโรตใบเหี่ยว กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคทางดิน โรคทางดิน เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคทางดิน และ ป้องกันโรคทางดิน กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคทางใบ โรคทางใบ เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคทางใบ และ ป้องกันโรคทางใบ กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ มันฝรั่ง เผือก แตงกวา มะระ ถั่วฝักยาว แตงโม สตอเบอรี่

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ ทัวร์มาเก๊า.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส


มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ มันฝรั่ง เผือก แตงกวา มะระ ถั่วฝักยาว แตงโม สตอเบอรี่
โรคแอนแทรคโนส โรคแอนแทรคโนส เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคแอนแทรคโนส และ ป้องกันโรคแอนแทรคโนส กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคหัวเน่า โรคหัวเน่า เกิดจาก เชื้อรา Phytophtora Phytophthora และชนิดอืนๆ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคหัวเน่า และ ป้องกันโรคหัวเน่า กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคเน่าเละ โรคเน่าเละ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าเละ และ ป้องกันโรคเน่าเละ กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคเหี่ยว โรคเหี่ยว เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเหี่ยว และ ป้องกันโรคเหี่ยว กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคใบแห้ง โรคใบแห้ง เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบแห้ง และ ป้องกันโรคใบแห้ง กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคตากบตาเสือ โรคตากบตาเสือ เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคตากบตาเสือ และ ป้องกันโรคตากบตาเสือ กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคเน่าคอดิน โรคเน่าคอดิน เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Rhizoctonia solani, Pythium sp. และ Pseudomonas solanacearum. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าคอดิน และ ป้องกันโรคเน่าคอดิน กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคใบจุดใบลาย โรคใบจุดใบลาย เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุดใบลาย และ ป้องกันโรคใบจุดใบลาย กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคราแป้ง โรคราแป้ง เกิดจาก เชื้อรา Oidium sp ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราแป้ง และ ป้องกันโรคราแป้ง กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคราน้ำค้าง โรคราน้ำค้าง เกิดจาก เชื้อรา Peronospora destructor (Berk.) Casp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราน้ำค้าง และ ป้องกันโรคราน้ำค้าง กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เบญจมาศ

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ rakbankerd.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส


สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เบญจมาศ
โรคใบจุดดำ โรคใบจุดดำ เกิดจาก เชื้อรา Phaeoisariopsis Personatum (Berk & Curt) V Arx ชื่ออื่น Cereosporidium personatu (Berk & Curt) Deighton ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุดดำ และ ป้องกันโรคใบจุดดำ กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด โรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด เกิดจาก เชื้อรา Sclerotium rolfsii ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด และ ป้องกันโรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคเน่าดำ โรคเน่าดำ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora Butl. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคเน่าดำ และ ป้องกันโรคเน่าดำ กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคใบปื้นเหลือง โรคใบปื้นเหลือง เกิดจาก เชื้อรา Pseudocercospora dendrobii Deighton ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคใบปื้นเหลือง และ ป้องกันโรคใบปื้นเหลือง กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคดอกกระถิน โรคดอกกระถิน เกิดจาก เชื้อรา Ustilaginoidea virens ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคดอกกระถิน และ ป้องกันโรคดอกกระถิน กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


ข้อมูลเพิ่มเติม
โรคข้าว โรคข้าวใบสีส้ม โรคข้าวขอบใบแห้ง โรคข้าวใบเหลือง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคข้าวระยะต้นกล้า
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคข้าว ยาฆ่าโรคข้าว ยาแก้โรคข้าว โรคข้าว

โรคข้าวโพด โรคราน้ำค้างข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด ข้าวโพดใบสีม่วง โรคใบไหม้ข้าวโพด โรคใบลายข้าวโพด
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคข้าวโพด ยาฆ่าโรคข้าวโพด ยาแก้โรคข้าวโพด โรคข้าวโพด

โรคทุเรียน โรคทุเรียนใบร่วง โรคใบไหม้ทุเรียน โรคใบติดในทุเรียน โรคใบจุดสาหร่ายทุเรียน โรคจุดสนิมทุเรียน โรคราสีชมพูทุเรียน
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคทุเรียน ยาฆ่าโรคทุเรียน ยาแก้โรคทุเรียน โรคทุเรียน

โรคเงาะ เงาะใบเหลือง โรคเงาะขี้ครอก โรคราแป้งเงาะ โรคเงาะใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคเงาะ ยาฆ่าโรคเงาะ ยาแก้โรคเงาะ โรคเงาะ

โรคมังคุด มังคุดใบไหม้ โรคจุดสนิมมังคุด มังคุดใบแห้ง โรคยางไหลมังคุด
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมังคุด ยาฆ่าโรคมังคุด ยาแก้โรคมังคุด โรคมังคุด

โรคชมพู่ โรคใบไหม้ชมพู่
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคชมพู่ ยาฆ่าโรคชมพู่ ยาแก้โรคชมพู่ โรคชมพู่

โรคฝรั่ง ฝรั่งผลเน่า โรคราดำในฝรั่ง โรคราสนิมในฝรั่ง โรคแอนแทรคโนสฝรั่ง ฝรั่งใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคฝรั่ง ยาฆ่าโรคฝรั่ง ยาแก้โรคฝรั่ง โรคฝรั่ง

โรคลําไย โรคราน้ำค้างลำไย โรคใบไหม้ลําไย โรคราดําลําไย โรคผลเน่าลำไย โรคพุ่มไม้กวาดลําไย โรคราน้ำฝนลำไย โรคหงอยลําไย
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคลําไย ยาฆ่าโรคลําไย ยาแก้โรคลําไย โรคลําไย

โรคมะม่วง โรคมะม่วงแอนแทรคโนส โรคมะม่วงราดํา โรคมะม่วงยางไหล ใบมะม่วงเป็นตุ่ม โรคมะม่วงใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะม่วง ยาฆ่าโรคมะม่วง ยาแก้โรคมะม่วง โรคมะม่วง

โรคมะนาว โรคแคงเกอร์มะนาว โรคมะนาวใบหงิก โรคมะนาวยางไหล โรคมะนาวใบเหลือง โรคราดํามะนาว มะนาวผิวสีน้ำตาล
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะนาว ยาฆ่าโรคมะนาว ยาแก้โรคมะนาว โรคมะนาว

โรคกล้วย โรคใบจุดกล้วยหอมทอง โรคใบไหม้ของกล้วยหอม โรคยอดม้วน
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกล้วย ยาฆ่าโรคกล้วย ยาแก้โรคกล้วย โรคกล้วย

โรคส้ม โรคแคงเกอร์ส้ม โรคใบแก้วของส้ม โรคเมลาโนสส้ม โรคกรีนนิ่งส้ม ส้มโอใบหงิก โรคส้มสายน้ำผึ้ง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคส้ม ยาฆ่าโรคส้ม ยาแก้โรคส้ม โรคส้ม

โรคสับปะรด โรคเอ๋อในสับปะรด เชื้อราในสับปะรด โรคใบไหม้สับปะรด โรคสับปะรดสี โรคยอดเน่าสับปะรด โรคผลแกนสับปะรด
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคสับปะรด ยาฆ่าโรคสับปะรด ยาแก้โรคสับปะรด โรคสับปะรด

โรคองุ่น โรคราแป้งองุ่น โรคแอนแทรคโนสองุ่น โรคราสนิมองุ่น องุ่นขอบใบไหม้ โรคราน้ำค้างในองุ่น
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคองุ่น ยาฆ่าโรคองุ่น ยาแก้โรคองุ่น โรคองุ่น

โรคขึ้นฉ่าย โรคใบจุดผักสลัด โรคใบจุดขึ้นฉ่าย
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคขึ้นฉ่าย ยาฆ่าโรคขึ้นฉ่าย ยาแก้โรคขึ้นฉ่าย โรคขึ้นฉ่าย

โรคคะน้า โรคเน่าคอดินของคะน้า โรคใบจุดคะน้า โรคแผลวงกลมสีน้ำตาลไหม้คะน้า โรคราน้ำค้างของคะน้า
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคคะน้า ยาฆ่าโรคคะน้า ยาแก้โรคคะน้า โรคคะน้า

โรคผักชี เชื้อราในผักชี โรคใบเน่าผักชี ผักชีใบเหลือง ผักชีใบลาย
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคผักชี ยาฆ่าโรคผักชี ยาแก้โรคผักชี โรคผักชี

โรคกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำดอก กะหล่ำปลีใบย่น โรคเน่าเละของกะหล่ำปลี
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกะหล่ำปลี ยาฆ่าโรคกะหล่ำปลี ยาแก้โรคกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำปลี

โรคผักกาดหอม โรคใบจุดผักกาดหอม ผักกาดหอมขอบใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคผักกาดหอม ยาฆ่าโรคผักกาดหอม ยาแก้โรคผักกาดหอม โรคผักกาดหอม

โรคหอม โรคหอมเน่า โรคหอมเลื้อย โรคใบจุดสีม่วงหอมแดง หอมแบ่งใบเหลือง หอมแบ่งปลายเหลือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคหอม ยาฆ่าโรคหอม ยาแก้โรคหอม โรคหอม

โรคกระเทียม โรคใบเน่า โรคใบจุดสีม่วง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกระเทียม ยาฆ่าโรคกระเทียม ยาแก้โรคกระเทียม โรคกระเทียม

โรคกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเขียวโรคเส้นใบเหลือง โรคใบจุดกระเจี๊ยบเขียว
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกระเจี๊ยบ ยาฆ่าโรคกระเจี๊ยบ ยาแก้โรคกระเจี๊ยบ

โรคกวางตุ้ง โรคใบจุดของผักกวางตุ้ง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกวางตุ้ง ยาฆ่าโรคกวางตุ้ง ยาแก้โรคกวางตุ้ง โรคกวางตุ้ง

โรคพริก เชื้อราในพริก โรคพริกใบด่าง โรคพริกใบหงิก โรคพริกเน่า โรคกุ้งแห้งในพริก
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคพริก ยาฆ่าโรคพริก ยาแก้โรคพริก โรคพริก

โรคมะเขือเทศ โรคผลเน่ามะเขือเทศ โรคใบไหม้มะเขือเทศ โรคใบด่างมะเขือเทศ โรคใบจุดมะเขือเทศ โรคมะเขือเทศสีดา โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะเขือเทศ ยาฆ่าโรคมะเขือเทศ ยาแก้โรคมะเขือเทศ โรคมะเขือเทศ

โรคมะละกอ โรคมะละกอใบเหลือง โรคใบด่างมะละกอ โรคมะละกอใบหงิก
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะละกอ ยาฆ่าโรคมะละกอ ยาแก้โรคมะละกอ โรคมะละกอ

โรคยาสูบ โรคใบด่างยาสูบ
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคยาสูบ ยาฆ่าโรคยาสูบ ยาแก้โรคยาสูบ

โรคมะเขือ โรคใบไหม้มะเขือ มะเขือใบหงิก โรคราสนิมมะเขือเปราะ
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคมะเขือ ยาฆ่าโรคมะเขือ ยาแก้โรคมะเขือ โรคมะเขือ

โรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคราสนิมหน่อไม้ฝรั่ง โรคไหม้แห้งและเหี่ยวของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง โรคใบจุดหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเละหน่อไม้ฝรั่ง โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง โรคแอนแทรคโนสหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเปียกหน่อไม้ฝรั่ง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคหน่อไม้ฝรั่ง ยาฆ่าโรคหน่อไม้ฝรั่ง ยาแก้โรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคหน่อไม้ฝรั่ง

โรคเผือก โรคหัวเน่าเผือก ต้นเผือกเป็นเชื้อรา โรคโคนเน่าในเผือก โรคเน่าเผือก โรคตาเสือในเผือก โรคเผือกหอม โรคหัวเน่าในเผือก
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคเผือก ยาฆ่าโรคเผือก ยาแก้โรคเผือก โรคเผือก

โรคแตงกวา โรคราน้ำค้างแตงกวา โรคแตงกวาใบเหลือง แตงกวาใบหงิก โรคใบด่างแตงกวา โรคผลเน่าแตงกวา
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคแตงกวา ยาฆ่าโรคแตงกวา ยาแก้โรคแตงกวา โรคแตงกวา

โรคมะระ โรคใบจุดมะระ เชื้อรามะระจีน เชื้อรามะระ โรคมะระจีนใบเหลือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคมะระ ยาฆ่าโรคมะระ ยาแก้โรคมะระ โรคมะระ

โรคถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวใบไหม้ โรคถั่วฝักยาวใบหงิก ถั่วฝักยาวใบเหลือง โรคใบด่างถั่วฝักยาว โรคราแป้งถั่วฝักยาว โรคใบจุดถั่วฝักยาว โรคราเขม่าดำถั่วฝักยาว
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคถั่วฝักยาว ยาฆ่าโรคถั่วฝักยาว ยาแก้โรคถั่วฝักยาว โรคถั่วฝักยาว

โรคแตงโม โรคราน้ำค้างแตงโม โรคเถาแตกแตงโม โรคใบกรอบแตงโม แตงโมใบหงิก
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคแตงโม ยาฆ่าโรคแตงโม ยาแก้โรคแตงโม โรคแตงโม

โรคสตอเบอรี่ เชื้อราสตอเบอรี่ โรคใบจุดใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส สตอเบอรี่ สตอเบอรี่ใบเหลือง ไวรัสสตอเบอรี่ สตอเบอรี่ขอบใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส ยารักษาโรคสตอเบอรี่ ยาฆ่าโรคสตอเบอรี่ ยาแก้โรคสตอเบอรี่ โรคสตอเบอรี่

โรคกล้วยไม้ โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดกล้วยไม้ โรคดอกสนิมกล้วยไม้ กล้วยไม้ช้างใบเหลือง กล้วยไม้รากแห้ง โรคกล้วยไม้สกุลช้าง โรคไวรัสกล้วยไม้
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกล้วยไม้ ยาฆ่าโรคกล้วยไม้ ยาแก้โรคกล้วยไม้ โรคกล้วยไม้

โรคดาวเรือง ดาวเรืองยอดหงิก โรคดอกเน่าดาวเรือง โรคเน่าคอดินดาวเรือง โรคราแป้งดาวเรือง โรคโคนเน่าดาวเรือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคดาวเรือง ยาฆ่าโรคดาวเรือง ยาแก้โรคดาวเรือง โรคดาวเรือง

โรคมะลิ ต้นมะลิใบเหลือง มะลิใบหงิก โรคแอนแทรคโนส มะลิ โรคใบด่างเหลือง โรคใบด่างมะลิ ต้นมะลิเหลือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา ยารักษาโรคมะลิ ยาฆ่าโรคมะลิ ยาแก้โรคมะลิ โรคมะลิ

โรคกุหลาบ โรคกุหลาบใบไหม้ กุหลาบใบเหลือง กุหลาบโรคใบหงิก กุหลาบใบเหลืองร่วง
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกุหลาบ ยาฆ่าโรคกุหลาบ ยาแก้โรคกุหลาบ โรคกุหลาบ

โรคเมล่อน โรคราแป้ง เมล่อน เมล่อน ราสนิม โรคไวรัสเมล่อน โรคใบหงิก เมล่อน เมล่อน ใบไหม้ เมล่อนใบด่าง เมล่อนใบเหลือง
โรคเน่าคอดิน เมล่อน โรคยางไหล เมล่อน โรคโคนเน่า เมล่อน เมล่อนต้นแตก เมล่อนโคนต้นแตก เมล่อน ผลแตก
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคเมล่อน ยาฆ่าโรคเมล่อน ยาแก้โรคเมล่อน โรคเมล่อน

โรคฟักทอง โรคไวรัส ฟักทอง ราน้ำค้างฟักทอง โรคใบหงิกฟักทอง ฟักทองใบเหลือง ฟักทองใบไหม้ โรคเชื้อราฟักทอง
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคฟักทอง ยาฆ่าโรคฟักทอง ยาแก้โรคฟักทอง โรคฟักทอง

โรคแคนตาลูป โรคยางไหล ในแคนตาลูป
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคแคนตาลูป ยาฆ่าโรคแคนตาลูป ยาแก้โรคแคนตาลูป โรคแคนตาลูป

อินทผาลัมใบแห้ง อินทผาลัมใบเหลือง โรคใบไหม้อินทผลัม ราเขม่าอินทผาลัม โรครากเน่าอินทผาลัม โรคราสนิมอินทผาลัม เชื้อราเขม่าผง โรคใบจุดอินทผาลัม
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคอินทผาลัม ยาฆ่าโรคอินทผาลัม ยาแก้โรคอินทผาลัม โรคอินทผาลัม

โรคราแป้งผักบุ้ง โรคเชื้อราผักบุ้งจีน โรคใบไหม้ผักบุ้ง ผักบุ้งใบไหม้ ผักบุ้งใบลาย ผักบุ้งใบด่าง โรคใบเหลืองผักบุ้ง
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคผักบุ้ง ยาฆ่าโรคผักบุ้ง ยาแก้โรคผักบุ้ง โรคผักบุ้ง

โรคใบจุดผักสลัด โรคใบจุดสีน้ำตาลผักสลัด โรคใบจุดผักสลัด แก้โรคใบจุด ผักสลัดใบหงิก ผักสลัดใบไหม้ ผักสลัดใบเหลือง
ใช้ สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคผักสลัด ยาฆ่าโรคผักสลัด ยาแก้โรคผักสลัด โรคผักสลัด

โรคมะเขือยาวผลเน่า โรคมะเขือยาวเหี่ยว โรคมะเขือยาวใบจุด โรคมะเขือยาวใบไหม้ โรคมะเขือยาวใบด่าง
โรคมะเขือยาว

โรคตั๋งโอ๋โคนเน่า โรคตั๋งโอ๋ใบจุด โรคราน้ำค้างตั๋งโอ๋
โรคตั๋งโอ๋

โรคกระเจี๊ยบเขียวฝักจุด หรือ โรคแอนแทรคโนส โรคกระเจี๊ยบเขียวใบจุด โรคกระเจี๊ยบเขียวฝักจุดหรือฝักลาย
โรคกระเจี๊ยบเขียว

โรคของบร็อคโคลี่ โรคใบจุดบร็อคโคลี่ โรคราน้ำค้างของบร็อคโคลี่ โรคแผลวงกลมสีน้ำตาลไหม้บร็อคโคลี่ โรคเน่าคอดินของบร็อคโคลี่
โรคบร็อคโคลี่เป็นโรค ทำไงดี แก้ยังไงดี ที่นี่มีคำตอบ โรคบร็อคโคลี่ ป้องกันโรคบร็อคโคลี่ กำจัดโรคโรคบร็อคโคลี่
โรคบร็อคโคลี่

โรคของน้ำเต้า โรคน้ำเต้าดอกเน่า โรคน้ำเต้าผลเน่า โรคน้ำเต้าใบไหม้ โรคน้ำเต้าใบด่าง โรคน้ำเต้าใบจุด
โรคน้ำเต้าเป็นโรค ทำไงดี แก้ยังไงดี ที่นี่มีคำตอบ โรคน้ำเต้า ป้องกันโรคน้ำเต้า กำจัดโรคโรคน้ำเต้า
โรคน้ำเต้า

โรคของส้มโอ โรคส้มโอเป็นโรค โรคส้มโอใบแก้ว โรคจุดสนิมส้มโอ โรคส้มโอใบหงิกงอ ส้มโอใบหงิก โรคส้มโอใบไหม้ โรคส้มโอใบเหลือง โรคใบแก้วส้มโอ โรคยางไหลส้มโอ
ส้มโอเป็นโรค ทำไงดี แก้ยังไงดี ที่นี่มีคำตอบ โรคส้มโอ ป้องกันโรคส้มโอ กำจัดโรคโรคส้มโอ
โรคส้มโอ

โรคของน้อยหน่า น้อยหน่าเป็นโรค โรคน้อยหน่าใบร่วง โรคมัมมี่น้อยหน่า โรคน้อยหน่าใบไหม้ โรคน้อยหน่าผลจุดสีม่วง โรคน้อยหน่าดอกร่วง โรคน้อยหน่าเปลือกดำ น้อยหน่าเป็นโรคแอนแทรคโนส โรคใบร่วง น้อยหน่าใบไหม้ น้อยหน่าเปลือกดำ โรคผลจุดสีม่วง โรคมัมมี่ โรคดอกร่วง โรคแอนแทรคโนส
น้อยหน่าเป็นโรค ทำไงดี แก้ยังไงดี ที่นี่มีคำตอบ โรคน้อยหน่า ป้องกันโรคน้อยหน่า กำจัดโรคโรคน้อยหน่า
โรคน้อยหน่า

โรคของลิ้นจี่ โรคลิ้นจี่ โรคลิ้นจี่ราสนิม โรคลิ้นจี่ราน้ำค้างเทียม โรคลิ้นจี่ผลเน่าภายในหลังการเก็บเกี่ยว โรคลิ้นจี่ผลไหม้สีน้ำตาล ลิ้นจี่เป็นโรคราดำ โรคลิ้นจี่ผลไหม้สีน้ำตาล โรคราดำ โรคลิ้นจี่ใบจุดสนิม โรคลิ้นจี่ใบจุด โรคลิ้นจี่ราดำ
โรคลิ้นจี่

โรคใบด่างยาสูบ โรคแบคทีเรียยาสูบ โรคตากบ โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยวยาสูบ โรคใบหด โรคใบจุด โรคแข้งดำ โรคไฟลามทุ่ง โรคใบจุดเหลี่ยม เส้นใบแห้ง โรคเชื้อรายาสูบ โรคไวรัสยาสูบ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคแผลละเอียด โรคราแป้ง
โรคยาสูบ

โรคมันฝรั่ง โรคฝรั่งเป็นโรค โรคของมันฝรั่ง โรคต้นเน่าดำมันฝรั่ง โรคใบจุดมันฝรั่ง โรคมันฝรั่งโรคใบไหม โรคเชื้อรามันฝรั่ง โรคไวรัสมันฝรั่ง โรคแบคทีเรียมันฝรั่ง โรคไวรัสมันฝรั่ง โรคเหี่ยวเขียวมันฝรั่ง โรคมันฝรั่งใบจุด โรคมันฝรั่งเหี่ยวเขียว โรคมันฝรั่งขี้กลาก โรคมันฝรั่งต้นเน่าดำ โรคแผลสะเก็ดหรือหูด โรคขี้กลากมันฝรั่ง โรคมันฝรั่งหัวเล็กยาว โรคมันฝรั่งหัวเป็นปมหรือโรคแสนปม
โรคมันฝรั่ง

โรคของลองกอง โรคลองกอง โรคใบไหม้ลองกอง โรคลองกองใบไหม้ โรคลองกองราดำ โรคใบจุดลองกอง โรคลองกองราสีขาว โรคลองกองใบจุด โรคราดำลองกอง โรคราสีชมพูองกอง โรคราแป้งลองกอง
โรคลองกอง

โรคมะยงชิด โรคมะยงชิดผลเน่า โรคมะยงชิดราดำ โรคมะยงชิดดอกเหี่ยว โรคมะยงชิดผลร่วง โรคมะยงใบบิดเบี้ยวแห้งเหี่ยว โรคมะยงชิดแอนแทรคโนส โรคมะยงใบใหม้ สีน้ำตาล โรคมะยงชิดผลเหี่ยว
โรคมะยงชิด

ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนพืชงาม ขาย ฮอร์โมนพืช
สาร เร่งราก เร่งใบ เร่งดอก เร่งผล และ ฟื้นฟู การเจริญเติบโต หลังจากเป็นโรคพืช
ฮอร์โมนพืช

สารกำจัดโรดพืช
สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สินค้าระดับพรีเมี่ยม ข้อควรระวัง ควรใช้ปริมาณน้อย กับพืชบางชนิด

สารกำจัดโรคพืช


พื้นที่บริการจัดส่ง สารป้องกันกำจัดโรคพืช จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี | เลย |
ภาคใต้: กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สงขลา | สตูล | สุราษฎร์ธานี | หาดใหญ่ | เกาะพะงัน | เกาะพีพี | เกาะลันตา | เกาะสมุย | เกาะเต่า |
ภาคตะวันออก: จันทบุรี | ชลบุรี | ตราด | ปราจีนบุรี | พัทยา | สระแก้ว | เกาะกูด | เกาะช้าง | เกาะเสม็ด |
ภาคกลาง: กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชะอำ | ชัยนาท | นครนายก | นครปฐม | นนทบุรี | ปทุมธานี | ประจวบคีรีขันธ์ | ปราณบุรี | พระนครศรีอยุธยา | ราชบุรี | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม | สมุทรสาคร | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | หัวหิน | อ่างทอง | เพชรบุรี |
ภาคเหนือ: กำแพงเพชร | ตาก | นครสวรรค์ | น่าน | พะเยา | พิจิตร | พิษณุโลก | ลำปาง | ลำพูน | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี | เชียงราย | เชียงใหม่ | เพชรบูรณ์ | แพร่ | แม่ฮ่องสอน |

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช โรดพืช สารกำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช ฮอร์โมนพืช สาร ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันเชื้อรา สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อไวรัส
สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

ลักษณะอาการของโรคพืชจากเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะอาการแตกต่างกัน 5 แบบ คือ
1.อาการเน่าและมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้เพราะแบคทีเรียเข้าทำลายเซลล์พืช และมีเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ร่วมเข้าทำลายซ้ำเติม โรคพืชแบบนี้มักเกิดกับส่วนของพืชที่อวบน้ำ
2.แผลเป็นจุด อาการจุดแห้งตาย เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปเจริญอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์หรือในเซลล์ ทำให้เซลล์บริเวณนั้นตายเป็นแผลแห้งมีขอบเขตจำกัด
3.อาการเป็นปุ่มปม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปเจริญอยู่ในเซลล์พืช แล้วสร้างสารบางชนิดออกมากระตุ้นให้เซลล์บริเวณนั้นมีการแบ่งตัวมากขึ้น
5.อาการเหี่ยวเฉา เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปเจริญในท่อน้ำ ท่ออาหารของต้นพืช ทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำและท่ออาหาร จึงเป็นเหตุให้พืชได้รับน้ำและอาหารไม่เพียงพอ เกิดอาการเหี่ยวเฉา หรือเจริญเติบโตผิดปกติและจะตายไปในที่สุด
6.อาการใบไหม้ตาย เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน แล้วแผ่ขยายไปเรื่อยๆ โดยไม่มีขอบเขตจำกัด เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปเจริญอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ แต่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อเซลล์ เพียงแต่ทำให้การเคลื่อนย้ายน้ำและอาหารในพืชไม่สะดวก ทำให้ใบและลำต้นมีสีซีด (necrosis) และอาจแห้งตายไปในที่สุด
ยกตัวอย่าง พืชเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย เช่น โรค

โรคแคงเกอร์ โรคแคงเกอร์ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis. pv.citri ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
โรครากเน่ายอดเน่า โรครากเน่ายอดเน่า เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia chrysanthemi ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
โรคเน่าเละ โรคเน่าเละ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
โรคเหี่ยว โรคเหี่ยว เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
โรคยอดเน่า โรคยอดเน่า เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Psueudomonas rubrilineans. ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
โรคเน่าเละ โรคเน่าเละ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ใช้ สารกำจัดเชื้อแบคทีเรีย สารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

สารกำจัดเชื้อไวรัส

ลักษณะอาการของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักมีอาการโรค ใบหด ใบหงิก ใบสีเหลืองส้ม ใบด่างเหลือง ใบม้วน
ยกตัวอย่าง พืชเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัส เช่น โรค

โรคใบส้ม โรคใบสีส้มข้าว เกิดจากเชื้อไวรัส yellow orange leaf virus เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียวเป็นพาหะ ใช้ สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส
โรคใบด่าง โรคใบด่าง เกิดจาก เชื้อไวรัส เช่น Squash mosaic virus , Cucumber mosaic virus และ Watermelon mosaic virus ใช้ สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส
โรคใบด่างยาสูบ โรคใบด่างยาสูบ เกิดจาก เชื้อไวรัส หลายชนิดด้วยกัน เช่น Cucumber mosaic virus , Watermelon mosaic virus และ Squash mosaic virus มีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะ ใช้ สารกำจัดเชื้อไวรัส สารป้องกันเชื้อไวรัส