สารกำจัดปลวก

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร


ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยปลวกที่อาศัย
อยู่ใต้ดินจะทำทางเดินทะลุจากใต้ดินขึ้นมาตามรอยแตกของพื้น คอนกรีต หรือรอยต่อระหว่างผนังหรือเสา เพื่อเข้าทำลาย
โครงสร้างที่ทำจากไม้ภายในอาคาร เช่น เสา คานไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตลอดจนเครื่องเรือนและเครื่องใช้ที่ทำจากไม้
ดังนั้น การป้องกันและกำจัดปลวกในอาคารและบ้านเรือนจึงมี ความสำคัญเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ

การป้องกันและกำจัดปลวก อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การป้องกันและกำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี มีหลายวิธี ดังนี้

1. การใช้สารเคมีกำจัดปลวก ซึ่งมีวิธีใช้หลายแบบ ดังนี้
1.1 การฉีดพ่น หรือ อัดสารเคมีกำจัดปลวกลงใน
พื้นดิน ซึ่งใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวกทั้ง ก่อนและหลังการปลูกสร้างอาคาร
1.2 การใช้เหยื่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลยับยั้งการลอก คราบของปลวก (Insect Growth Regulators) มีผล ทำให้ตัวปลวกอ่อนที่ได้รับสารนี้ลอกคราบไม่ได้
และตายไปในที่สุด ปลวกที่ได้รับสารนี้จะไม่ตาย แต่จะเป็นตัวแพร่กระจายให้กับปลวกตัวอื่นๆในรัง โดยการสัมผัสทางปาก และร่างกาย ข้อเสียคือ ใช้
ระยะเวลานานกว่าปลวกจะตายทั้งรัง แต่ถ้าผสม สารพิษบางอย่างเข้าไป จะทำให้ตายเร็วขึ้น สารเคมีในกลุ่มนี้คือ Hexaflumuron และ
Diflubenzuron ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดเหยื่ออีกกลุ่ม หนึ่งนั้น เป็นสารออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหาร ของปลวก เช่น Disochin Octoherate Tetreahydrate

2.1 การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การใช้ชื้อราในสกุล Metafhizium และ Beauveria หรือแบคทีเรียชนิด Becillus thuringiensis เป็นต้น
2.2 การใช้กับดักแสงไฟ ดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่า ที่จะผสมพันธุ์ส่งผลให้ปริมาณรังปลวกที่จะเกิดขึ้น ใหม่ลดลง

สารเคมีกำจัดปลวก ที่พบในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต(Organophosphate) เป็นสารที่มีอันตรายต่อคน และสัตว์ รวมถึงมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สารเคมีในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวก
มี 2 ชนิด คือ Chlorpyrifos และ Fenobucarb ใช้เพื่อทำเป็น แนวป้องกันปลวก และสามารถฆ่าปลวกได้ทันทีเมื่อปลวก
สัมผัสกับสาร
2. กลุ่มอื่นๆ(Other Groups) สารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก
สามารถ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่

2.1 กลุ่มเฟนนีลไพราโซล(Phenyl Pyrazole)
เป็นสารเคมีที่มีผลกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อของปลวก ให้ทำงานมากกว่าปกติ มีทำให้เกิดการชัก และตายได้ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวก คือ Fipronil
2.2 กลุ่มไซเลน (Silane) ได้แก่ Silafluofen
2.3 กลุ่มคลอโรนิโคตินิล(Chloronicuetinyl) เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทของแมลงผิดปกติ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวก
คือ Imidacloprid

3. การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้(Wood Preservative)มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อรา

4. กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์(Synthetic Pyrethroid) เดิมเป็นสารสกัดจากพืช ที่เคยนำมาใช้ในการกำจัดแมลง
คือ Pyrethrin ซึ่งสกัดจากพืช แต่มีการสลายตัวเร็วจึงใช้กำจัดปลวกไม่ได้ ปัจจุบันจึงมีการสังเคราะห์สารชนิดนี้ ขึ้นมาใหม่ ให้มีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นจึงสามารถใช้กำจัดปลวกได้เรียกสารในกลุ่มนี้ว่า Pyrethroid สังเคราะห์ (Synthetic pyrethroids) ซึ่งมีกลิ่นอ่อน เป็นอันตรายสูงต่อสัตว์น้ำ เมื่อนำมาใช้กำจัดปลวก จะใช้เพื่อ
เป็นสารไล่ปลวก ตัวอย่างของสารสังเคราะห์ในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวก มี 7 ชนิด คือ Cypermethrin, Permethrin ,
Alphacypermethrin, Bifenthrin, Deltamethrin Fenvalerate และ Lamdacyhalothrin

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/

วิธีกําจัดปลวกด้วยใบขี้เหล็ก

วิธีกําจัดปลวกด้วยใบขี้เหล็ก วิธีการ
ให้นำใบขี้เหล็กมาบดและผสมกับน้ำ ในปริมาณที่พอเหมาะ แล้วนำไปฉีดพ่นหรือ ทาบริเวณที่พบปลวก รวม
ไปถึงรังปลวกด้วย โดยทำซ้ำไปเรื่อย 3-5 วัน ต่อครั้ง จนไม่พบปลวกอีก

วิธีใช้ใบขี้เหล็กกำจัดปลวก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ไม่อยากเสียเงินจ้างบริษัทกำจัดปลวก ซึ่งใบ ขี้เหล็ก จะมีสารเคมีชนิดหนึ่ง คือ สารกลุ่มโครโมน ซึ่งมีฤทธิ์คลายเครียดและช่วยให้นอนหลับ และกลุ่ม anthraquinones ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยให้ถ่ายหรือ ระบายท้อง เช่น แอนโทรน และไดแอนโทรน เป็นต้น
เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ช้า แต่มีประสิทธิภาพ ในการขัดขวาง ธรรมชาติของปลวกได้ดี โดยใบขี้เหล็ก จะดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน ซึ่งจะเป็นการ ถ่ายทอดสารเคมีจากปลวกตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งด้วย วิธีนี้จะใช้ เวลาสักระยะ แต่รับประกันว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึง ประหยัดงบประมาณไปได้หลายบาทเลยทีเดียว

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://kumphawapi.udonthani.doae.go.th/


วิธีไล่ปลวก อีกหนึ่งวิธีนำใบขี้เหล็กมาผสมกับแป้งดินสอพอง ปั้นให้เป็นก้อน ผึ่งแดดให้แห้ง เวลาจะใช้ก็ทุบ ให้เป็นผงแล้วนำไปโรยบริเวณรังปลวก ติดตามดูผลการทดลอง 30 วัน ปรากฏว่าปลวกย้ายรังหนีไปที่อื่น แสดงว่าแป้งสมุนไพรจากใบขี้เหล็กสามารถไล่ปลวกให้ไปที่อื่น และไม่กลับมาทำรังที่เดิมอีก
ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีกำจัดปลวกด้วยธรรมชาติ วิธีกำจัดปลวกที่คุณทุกคนจะต้องรู้เอาไว้ เผื่อฉุกเฉินเจอปลวก และปลอดภัยไร้สารพิษ

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sanook.com

สินค้าของเรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เราจำหน่ายขายส่ง และ ขายปลีก สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช ผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต และ สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการ ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้ที่
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ