สารกำจัดเชื้อรา.ซาเธียร์ เราเอาใจใส่
คุณภาพ สินค้า และ บริการ
เพิ่มเพื่อน
ID Line : zateer

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช เป็นเรื่องราวของ สารป้องกันกำจัดโรคพืช เกรดพรีเมี่ยม และ เกร็ดความรู้ ทางด้านการเกษตร

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
เราจำหน่ายขายส่ง และ ขายปลีก สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช ผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต และ สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม จึงจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงมาก เนื่องจากเป็นสินค้า จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยที่ประไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันเหตุการณ์ และ ทันสมัย กับเชื้อโรค ชนิดต่างๆ(เชื้อโรคต่างๆ ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกเช่นกัน) สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช เราจัดจำหน่าย เราขายปลีกและขายส่งในราคาโรงงาน ให้ท่านได้ซื้อไปทดลองใช้กันในราคาขายปลีกและขายส่ง ในราคาที่ไม่แพง สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ใช้กับโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร

สารกำจัดโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกําจัดเชื้อรา คืออะไร?
สารกําจัดเชื้อรา คืออะไร?
สารกำจัดเชื้อรา คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดสาเหตุของโรคพืช กําจัดเชื้อราโรคพืช และป้องกันการเกิดของโรคในพืช สารกำจัดเชื้อรา ใช้ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรานั้นๆ

สารกำจัดโรคพืช คืออะไร?
สารกำจัดโรคพืช คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดเชื้อโรคพืช กำจัดสาเหตุของโรคพืช ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ

สารป้องกันโรคพืช คืออะไร?
สารป้องกันเชื้อราโรคพืช สารป้องกันโรคพืช คือ สารที่ออกฤทธิ์ ป้องกันการเกิดของโรคพืช ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช คืออะไร?
สารป้องกันกำจัดโรคพืช คือ สารที่ออกฤทธิ์ กำจัดสาเหตุของโรคพืช และ ป้องกันการเกิดของโรคพืช ได้อย่างกว้างขวางในพืชหลายชนิด ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการผสมสารที่ออกฤทธิ์กำจัด และ ป้องกัน ชนิดนั้นๆลงไป

สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

สารป้องกันเชื้อรา

สารป้องกันกำจัดโรคพืช รายละเอียดของสินค้าคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม

สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง


สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

สารกำจัดเชื้อรา
สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

สินค้าของเรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เราจำหน่ายขายส่ง และ ขายปลีก สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช ผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต และ สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการ ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้ที่
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ

สารกำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สินค้าคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดโรคพืช โดยผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ จึงมีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด และไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
วิธีใช้
ฉีดพ่น 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที่พืชติดเชื้อ หรือ ฉีดพ่นทั่วต้น เมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน
ใช้ ชุบฆ่าเชื้อ พืชผักหลังเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการเน่าเสีย และ สดเขียวไม่เหี่ยวง่าย หรือชุบกิ่งพันธ์ุ เถา ผล ใบ ใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ชุบทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ใช้กับโรคพืช

สารกำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สินค้าระดับพรีเมี่ยม ข้อควรระวัง ควรใช้ปริมาณน้อย กับพืชบางชนิด

ต่อไปจะเป็น เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ เพื่อการพัฒนา ด้านการเกษตร

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยารักษาโรคพืช ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยาฆ่าโรคพืช

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดป้องกันโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช
ชนิดของพืช โรคพืช อัตราการใช้ ทั่วๆไป
โดยแต่ละยี่ห้อจะออกฤทธิ์ ไม่เหมือนกัน ควรอ่านฉลาก และ สูตรผสม อย่างละเอียด


สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ข้าว ข้าวโพด

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ pixabay.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร

สารกำจัดโรคพืช


ข้าว ข้าวโพด
โรคใบไหม้ โรคไหม้ข้าว และ ข้าวโพด เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคเน่าคอรวง โรคเน่าคอรวงข้าว เกิดจาก เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าคอรวง และ ป้องกันโรคเน่าคอรวง กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคใบส้ม โรคใบสีส้มข้าว เกิดจากเชื้อไวรัส yellow orange leaf virus เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียวเป็นพาหะ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบส้ม และ ป้องกันโรคใบส้ม กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบแห้งข้าว และ ข้าวโพด เกิดจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani (thanatephorus cucumeris ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคกาบใบแห้ง และ ป้องกันโรคกาบใบแห้ง กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคใบด่าง โรคใบด่าง เกิดจาก เชื้อไวรัส เช่น Squash mosaic virus , Cucumber mosaic virus และ Watermelon mosaic virus ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคใบด่าง และ ป้องกันโรคใบด่าง กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคในข้าว และ กำจัดโรคข้าวโพด

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ทุเรียน เงาะ มังคุด ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย มะม่วง มะนาว กล้วย ส้ม สับปะรด องุ่น

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ suanbanrao.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร


ทุเรียน เงาะ มังคุด ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย มะม่วง มะนาว กล้วย ส้ม สับปะรด องุ่น
โรครากเน่าโคนเน่า โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรครากเน่าโคนเน่า และ ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคใบติด โรคใบติด เกิดจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบติด และ ป้องกันโรคใบติด กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคราแป้ง โรคราแป้ง เกิดจาก เชื้อรา Oidium sp ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราแป้ง และ ป้องกันโรคราแป้ง กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคผลเน่าดำ โรคผลเน่าดำ เกิดจาก เชื้อรา Pythium sp. , spPhytophthora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา กำจัดโรคผลเน่าดำ และ ป้องกันโรคผลเน่าดำ กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคผลจุด(ขัดผิว) โรคผลจุด(ขัดผิว) เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคผลจุด และ ป้องกันโรคผลจุด กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคแอนแทรคโนส โรคแอนแทรคโนส เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคแอนแทรคโนส และ ป้องกันโรคแอนแทรคโนส กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคแคงเกอร์ โรคแคงเกอร์ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis. pv.citri ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคแคงเกอร์ และ ป้องกันโรคแคงเกอร์ กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคใบลาย โรคใบลาย หรือ โรคราน้ำค้าง เกิดจาก เชื้อรา Peronospora manshurica (Aoum) syd.ex Gaum ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบลาย และ ป้องกันโรคใบลาย กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคขั้วหวีเน่า โรคขั้วหวีเน่า เกิดจาก เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae แต่ส่วนมากจะพบการเข้าทำลาย ของเชื้อราหลายชนิดร่วมกัน ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา กำจัดโรคขั้วหวีเน่า และ ป้องกันโรคขั้วหวีเน่า กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรครากเน่ายอดเน่า โรครากเน่ายอดเน่า เกิดจาก เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หลายชนิดเช่น Phytophthora micotianae,P. palmivora, และ P. cinnamomi และ ยอดเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia chrysanthemiใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรครากเน่ายอดเน่า และ ป้องกันโรครากเน่ายอดเน่า กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น
โรคราน้ำค้าง โรคราน้ำค้าง เกิดจาก เชื้อรา Peronospora destructor (Berk.) Casp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราน้ำค้าง และ ป้องกันโรคราน้ำค้าง กำจัดโรคในกล้วย กำจัดโรคทุเรียน กำจัดโรคเงาะ กำจัดโรคมังคุด กำจัดโรคชมพู่ กำจัดโรคฝรั่ง กำจัดโรคลำไย กำจัดโรคมะม่วง กำจัดโรคมะนาว กำจัดโรคส้ม กำจัดโรคสับปะรด และ กำจัดโรคในองุ่น

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช คึ่นฉ่าย คะน้า ผักชี กะหล่ำปลี ลุ้ย ผักกาดหอม กุ้ยช่าย หอม กระเทียม กระเจี๊ยบ กวางตุ้ง

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ hkm.hrdi.or.th

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร


คึ่นฉ่าย คะน้า ผักชี กะหล่ำปลี ลุ้ย ผักกาดหอม กุ้ยช่าย หอม กระเทียม กระเจี๊ยบ กวางตุ้ง
โรคเน่าเละ โรคเน่าเละ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าเละ และ ป้องกันโรคเน่าเละ กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคเหี่ยว โรคเหี่ยว เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเหี่ยว และ ป้องกันโรคเหี่ยว กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคเน่าดำ โรคเน่าดำ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora Butl. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าดำ และ ป้องกันโรคเน่าดำ กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบกรอบใบแห้ง โรคใบกรอบใบแห้ง เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบกรอบใบแห้ง และ ป้องกันโรคใบกรอบใบแห้ง กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคหอมเลื้อย โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรกโนส เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคหอมเลื้อย และ ป้องกันโรคหอมเลื้อย กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบจุด โรคใบจุด เกิดจาก เชื้อรา Cercospora sp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุด และ ป้องกันโรคใบจุด กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคหัวเน่า โรคหัวเน่า เกิดจาก เชื้อรา Phytophtora Phytophthora และชนิดอืนๆ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคหัวเน่า และ ป้องกันโรคหัวเน่า กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง
โรคใบจุดสีม่วง โรคใบจุดสีม่วง เกิดจาก เชื้อรา Alternaria porri (Ell.) Cif. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุดสีม่วง และ ป้องกันโรคใบจุดสีม่วง กำจัดโรคในคึ่นฉ่าย กำจัดโรคคะน้า กำจัดโรคผักชี กำจัดโรคกะหล่ำปลี กำจัดโรคลุ้ย กำจัดโรคผักกาดหอม กำจัดโรคกุ้ยช่าย กำจัดโรคหอม กำจัดโรคกระเทียม กำจัดโรคกระเจี๊ยบ และ กำจัดโรคในกวางตุ้ง

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช พริก มะเขือเทศ มะละกอ ยาสูบ พืชไร่

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ technologychaoban.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร


พริก มะเขือเทศ มะละกอ ยาสูบ พืชไร่
โรคพริก กุ้งแห้ง โรคพริก กุ้งแห้ง เกิดจาก เชื้อรา Collectotrichum sp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคพริกกุ้งแห้ง และ ป้องกันโรคพริกกุ้งแห้ง กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคยอดเน่า โรคยอดเน่า เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Psueudomonas rubrilineans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคยอดเน่า และ ป้องกันโรคยอดเน่า
เชื้อไวรัส เชื้อไวรัส ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดเชื้อไวรัส และ ป้องกันเชื้อไวรัส กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคเน่าคอดิน โรคเน่าคอดิน เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Rhizoctonia solani, Pythium sp. และ Pseudomonas solanacearum. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าคอดิน และ ป้องกันโรคเน่าคอดิน กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคใบด่างยาสูบ โรคใบด่างยาสูบ เกิดจาก เชื้อไวรัส หลายชนิดด้วยกัน เช่น Cucumber mosaic virus , Watermelon mosaic virus และ Squash mosaic virus มีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบด่างยาสูบ และ ป้องกันโรคใบด่างยาสูบ กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรตใบเหี่ยว โรตใบเหี่ยว เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรตใบเหี่ยว และ ป้องกันโรตใบเหี่ยว กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคทางดิน โรคทางดิน เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคทางดิน และ ป้องกันโรคทางดิน กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่
โรคทางใบ โรคทางใบ เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคทางใบ และ ป้องกันโรคทางใบ กำจัดโรคพริก กำจัดโรคมะเขือเทศ กำจัดโรคมะละกอ กำจัดโรคยาสูบ และ กำจัดโรคในพืชไร่

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ มันฝรั่ง เผือก แตงกวา มะระ ถั่วฝักยาว แตงโม สตอเบอรี่

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ ทัวร์มาเก๊า.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร


มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ มันฝรั่ง เผือก แตงกวา มะระ ถั่วฝักยาว แตงโม สตอเบอรี่
โรคแอนแทรคโนส โรคแอนแทรคโนส เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคแอนแทรคโนส และ ป้องกันโรคแอนแทรคโนส กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคหัวเน่า โรคหัวเน่า เกิดจาก เชื้อรา Phytophtora Phytophthora และชนิดอืนๆ ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคหัวเน่า และ ป้องกันโรคหัวเน่า กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคเน่าเละ โรคเน่าเละ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าเละ และ ป้องกันโรคเน่าเละ กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคเหี่ยว โรคเหี่ยว เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเหี่ยว และ ป้องกันโรคเหี่ยว กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคใบแห้ง โรคใบแห้ง เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบแห้ง และ ป้องกันโรคใบแห้ง กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคตากบตาเสือ โรคตากบตาเสือ เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคตากบตาเสือ และ ป้องกันโรคตากบตาเสือ กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคเน่าคอดิน โรคเน่าคอดิน เกิดจาก เชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Rhizoctonia solani, Pythium sp. และ Pseudomonas solanacearum. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคเน่าคอดิน และ ป้องกันโรคเน่าคอดิน กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคใบจุดใบลาย โรคใบจุดใบลาย เกิดจาก เชื้อรา ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุดใบลาย และ ป้องกันโรคใบจุดใบลาย กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคราแป้ง โรคราแป้ง เกิดจาก เชื้อรา Oidium sp ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราแป้ง และ ป้องกันโรคราแป้ง กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่
โรคราน้ำค้าง โรคราน้ำค้าง เกิดจาก เชื้อรา Peronospora destructor (Berk.) Casp. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราน้ำค้าง และ ป้องกันโรคราน้ำค้าง กำจัดโรคมะเขือ กำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง กำจัดโรคมันเทศ กำจัดโรคมันฝรั่ง กำจัดโรคเผือก กำจัดโรคแตงกวา กำจัดโรคมะระ กำจัดโรคถั่วฝักยาว กำจัดโรคแตงโม และ กำจัดโรคในสตอเบอรี่

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
————————————————————————————————————-
สารกำจัดโรคพืช เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา ที่ใช้กับ

สารกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เบญจมาศ

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต์ rakbankerd.com

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เพื่อการศึกษา และ การพัฒนา ด้านการเกษตร


สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ เบญจมาศ
โรคใบจุดดำ โรคใบจุดดำ เกิดจาก เชื้อรา Phaeoisariopsis Personatum (Berk & Curt) V Arx ชื่ออื่น Cereosporidium personatu (Berk & Curt) Deighton ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบจุดดำ และ ป้องกันโรคใบจุดดำ กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคราสนิม โรคราสนิม เกิดจาก เชื้อรา Puccinia arachidis spegazzini ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคราสนิม และ ป้องกันโรคราสนิม กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคใบไหม้ โรคใบไหม้ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora infestans. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ และ ป้องกันโรคใบไหม้ กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด โรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด เกิดจาก เชื้อรา Sclerotium rolfsii ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด และ ป้องกันโรคต้นเน่า หรือ ราเม็ดผักกาด กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคเน่าดำ โรคเน่าดำ เกิดจาก เชื้อรา Phytophthora palmivora Butl. ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคเน่าดำ และ ป้องกันโรคเน่าดำ กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคใบปื้นเหลือง โรคใบปื้นเหลือง เกิดจาก เชื้อรา Pseudocercospora dendrobii Deighton ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคใบปื้นเหลือง และ ป้องกันโรคใบปื้นเหลือง กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ
โรคดอกกระถิน โรคดอกกระถิน เกิดจาก เชื้อรา Ustilaginoidea virens ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าโรคพืช ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคดอกกระถิน และ ป้องกันโรคดอกกระถิน กำจัดโรคของดาวเรือง กำจัดโรคกล้วยไม้ กำจัดโรคมะลิ กำจัดโรคกุหลาบ และ กำจัดโรคในเบญจมาศ

ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช อัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


ข้อมูลเพิ่มเติม
โรคข้าว โรคข้าวใบสีส้ม โรคข้าวขอบใบแห้ง โรคข้าวใบเหลือง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคข้าวระยะต้นกล้า
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคข้าว ยาฆ่าโรคข้าว ยาแก้โรคข้าว

โรคข้าวโพด โรคราน้ำค้างข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด ข้าวโพดใบสีม่วง โรคใบไหม้ข้าวโพด โรคใบลายข้าวโพด
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคข้าวโพด ยาฆ่าโรคข้าวโพด ยาแก้โรคข้าวโพด

โรคทุเรียน โรคทุเรียนใบร่วง โรคใบไหม้ทุเรียน โรคใบติดในทุเรียน โรคใบจุดสาหร่ายทุเรียน โรคจุดสนิมทุเรียน โรคราสีชมพูทุเรียน
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคทุเรียน ยาฆ่าโรคทุเรียน ยาแก้โรคทุเรียน

โรคเงาะ เงาะใบเหลือง โรคเงาะขี้ครอก โรคราแป้งเงาะ โรคเงาะใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคเงาะ ยาฆ่าโรคเงาะ ยาแก้โรคเงาะ

โรคมังคุด มังคุดใบไหม้ โรคจุดสนิมมังคุด มังคุดใบแห้ง โรคยางไหลมังคุด
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมังคุด ยาฆ่าโรคมังคุด ยาแก้โรคมังคุด

โรคชมพู่ โรคใบไหม้ชมพู่
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคชมพู่ ยาฆ่าโรคชมพู่ ยาแก้โรคชมพู่

โรคฝรั่ง ฝรั่งผลเน่า โรคราดำในฝรั่ง โรคราสนิมในฝรั่ง โรคแอนแทรคโนสฝรั่ง ฝรั่งใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคฝรั่ง ยาฆ่าโรคฝรั่ง ยาแก้โรคฝรั่ง

โรคลําไย โรคราน้ำค้างลำไย โรคใบไหม้ลําไย โรคราดําลําไย โรคผลเน่าลำไย โรคพุ่มไม้กวาดลําไย โรคราน้ำฝนลำไย โรคหงอยลําไย
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคลําไย ยาฆ่าโรคลําไย ยาแก้โรคลําไย

โรคมะม่วง โรคมะม่วงแอนแทรคโนส โรคมะม่วงราดํา โรคมะม่วงยางไหล ใบมะม่วงเป็นตุ่ม โรคมะม่วงใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะม่วง ยาฆ่าโรคมะม่วง ยาแก้โรคมะม่วง

โรคมะนาว โรคแคงเกอร์มะนาว โรคมะนาวใบหงิก โรคมะนาวยางไหล โรคมะนาวใบเหลือง โรคราดํามะนาว มะนาวผิวสีน้ำตาล
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะนาว ยาฆ่าโรคมะนาว ยาแก้โรคมะนาว

โรคกล้วย โรคใบจุดกล้วยหอมทอง โรคใบไหม้ของกล้วยหอม โรคยอดม้วน
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกล้วย ยาฆ่าโรคกล้วย ยาแก้โรคกล้วย

โรคส้ม โรคแคงเกอร์ส้ม โรคใบแก้วของส้ม โรคเมลาโนสส้ม โรคกรีนนิ่งส้ม ส้มโอใบหงิก โรคส้มสายน้ำผึ้ง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคส้ม ยาฆ่าโรคส้ม ยาแก้โรคส้ม

โรคสับปะรด โรคเอ๋อในสับปะรด เชื้อราในสับปะรด โรคใบไหม้สับปะรด โรคสับปะรดสี โรคยอดเน่าสับปะรด โรคผลแกนสับปะรด
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคสับปะรด ยาฆ่าโรคสับปะรด ยาแก้โรคสับปะรด

โรคองุ่น โรคราแป้งองุ่น โรคแอนแทรคโนสองุ่น โรคราสนิมองุ่น องุ่นขอบใบไหม้ โรคราน้ำค้างในองุ่น
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคองุ่น ยาฆ่าโรคองุ่น ยาแก้โรคองุ่น

โรคขึ้นฉ่าย โรคใบจุดผักสลัด โรคใบจุดขึ้นฉ่าย
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคขึ้นฉ่าย ยาฆ่าโรคขึ้นฉ่าย ยาแก้โรคขึ้นฉ่าย

โรคคะน้า โรคเน่าคอดินของคะน้า โรคใบจุดคะน้า โรคแผลวงกลมสีน้ำตาลไหม้คะน้า โรคราน้ำค้างของคะน้า
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคคะน้า ยาฆ่าโรคคะน้า ยาแก้โรคคะน้า

โรคผักชี เชื้อราในผักชี โรคใบเน่าผักชี ผักชีใบเหลือง ผักชีใบลาย
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคผักชี ยาฆ่าโรคผักชี ยาแก้โรคผักชี

โรคกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำดอก กะหล่ำปลีใบย่น โรคเน่าเละของกะหล่ำปลี
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกะหล่ำปลี ยาฆ่าโรคกะหล่ำปลี ยาแก้โรคกะหล่ำปลี

โรคผักกาดหอม โรคใบจุดผักกาดหอม ผักกาดหอมขอบใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคผักกาดหอม ยาฆ่าโรคผักกาดหอม ยาแก้โรคผักกาดหอม

โรคหอม โรคหอมเน่า โรคหอมเลื้อย โรคใบจุดสีม่วงหอมแดง หอมแบ่งใบเหลือง หอมแบ่งปลายเหลือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคหอม ยาฆ่าโรคหอม ยาแก้โรคหอม

โรคกระเทียม โรคใบเน่า โรคใบจุดสีม่วง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกระเทียม ยาฆ่าโรคกระเทียม ยาแก้โรคกระเทียม

โรคกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเขียวโรคเส้นใบเหลือง โรคใบจุดกระเจี๊ยบเขียว
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกระเจี๊ยบ ยาฆ่าโรคกระเจี๊ยบ ยาแก้โรคกระเจี๊ยบ

โรคกวางตุ้ง โรคใบจุดของผักกวางตุ้ง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกวางตุ้ง ยาฆ่าโรคกวางตุ้ง ยาแก้โรคกวางตุ้ง

โรคพริก เชื้อราในพริก โรคพริกใบด่าง โรคพริกใบหงิก โรคพริกเน่า โรคกุ้งแห้งในพริก
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคพริก ยาฆ่าโรคพริก ยาแก้โรคพริก

โรคมะเขือเทศ โรคผลเน่ามะเขือเทศ โรคใบไหม้มะเขือเทศ โรคใบด่างมะเขือเทศ โรคใบจุดมะเขือเทศ โรคมะเขือเทศสีดา โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะเขือเทศ ยาฆ่าโรคมะเขือเทศ ยาแก้โรคมะเขือเทศ

โรคมะละกอ โรคมะละกอใบเหลือง โรคใบด่างมะละกอ โรคมะละกอใบหงิก
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะละกอ ยาฆ่าโรคมะละกอ ยาแก้โรคมะละกอ

โรคยาสูบ โรคใบด่างยาสูบ
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคยาสูบ ยาฆ่าโรคยาสูบ ยาแก้โรคยาสูบ

โรคมะเขือ โรคใบไหม้มะเขือ มะเขือใบหงิก โรคราสนิมมะเขือเปราะ
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะเขือ ยาฆ่าโรคมะเขือ ยาแก้โรคมะเขือ

โรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคราสนิมหน่อไม้ฝรั่ง โรคไหม้แห้งและเหี่ยวของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง โรคใบจุดหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเละหน่อไม้ฝรั่ง โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง โรคแอนแทรคโนสหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเปียกหน่อไม้ฝรั่ง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคหน่อไม้ฝรั่ง ยาฆ่าโรคหน่อไม้ฝรั่ง ยาแก้โรคหน่อไม้ฝรั่ง

โรคเผือก โรคหัวเน่าเผือก ต้นเผือกเป็นเชื้อรา โรคโคนเน่าในเผือก โรคเน่าเผือก โรคตาเสือในเผือก โรคเผือกหอม โรคหัวเน่าในเผือก
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคเผือก ยาฆ่าโรคเผือก ยาแก้โรคเผือก

โรคแตงกวา โรคราน้ำค้างแตงกวา โรคแตงกวาใบเหลือง แตงกวาใบหงิก โรคใบด่างแตงกวา โรคผลเน่าแตงกวา
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคแตงกวา ยาฆ่าโรคแตงกวา ยาแก้โรคแตงกวา

โรคมะระ โรคใบจุดมะระ เชื้อรามะระจีน เชื้อรามะระ โรคมะระจีนใบเหลือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะระ ยาฆ่าโรคมะระ ยาแก้โรคมะระ

โรคถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวใบไหม้ โรคถั่วฝักยาวใบหงิก ถั่วฝักยาวใบเหลือง โรคใบด่างถั่วฝักยาว โรคราแป้งถั่วฝักยาว โรคใบจุดถั่วฝักยาว โรคราเขม่าดำถั่วฝักยาว
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคถั่วฝักยาว ยาฆ่าโรคถั่วฝักยาว ยาแก้โรคถั่วฝักยาว

โรคแตงโม โรคราน้ำค้างแตงโม โรคเถาแตกแตงโม โรคใบกรอบแตงโม แตงโมใบหงิก
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคแตงโม ยาฆ่าโรคแตงโม ยาแก้โรคแตงโม

โรคสตอเบอรี่ เชื้อราสตอเบอรี่ โรคใบจุดใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส สตอเบอรี่ สตอเบอรี่ใบเหลือง ไวรัสสตอเบอรี่ สตอเบอรี่ขอบใบไหม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคสตอเบอรี่ ยาฆ่าโรคสตอเบอรี่ ยาแก้โรคสตอเบอรี่

โรคกล้วยไม้ โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดกล้วยไม้ โรคดอกสนิมกล้วยไม้ กล้วยไม้ช้างใบเหลือง กล้วยไม้รากแห้ง โรคกล้วยไม้สกุลช้าง โรคไวรัสกล้วยไม้
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกล้วยไม้ ยาฆ่าโรคกล้วยไม้ ยาแก้โรคกล้วยไม้

โรคดาวเรือง ดาวเรืองยอดหงิก โรคดอกเน่าดาวเรือง โรคเน่าคอดินดาวเรือง โรคราแป้งดาวเรือง โรคโคนเน่าดาวเรือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคดาวเรือง ยาฆ่าโรคดาวเรือง ยาแก้โรคดาวเรือง

โรคมะลิ ต้นมะลิใบเหลือง มะลิใบหงิก โรคแอนแทรคโนส มะลิ โรคใบด่างเหลือง โรคใบด่างมะลิ ต้นมะลิเหลือง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคมะลิ ยาฆ่าโรคมะลิ ยาแก้โรคมะลิ

โรคกุหลาบ โรคกุหลาบใบไหม้ กุหลาบใบเหลือง กุหลาบโรคใบหงิก กุหลาบใบเหลืองร่วง
ใช้ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยารักษาโรคกุหลาบ ยาฆ่าโรคกุหลาบ ยาแก้โรคกุหลาบ

สารกำจัดโรดพืช
สารกำจัดโรคพืช เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช
สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สินค้าระดับพรีเมี่ยม ข้อควรระวัง ควรใช้ปริมาณน้อย กับพืชบางชนิด

สารกำจัดโรคพืช


พื้นที่บริการจัดส่ง สารป้องกันกำจัดโรคพืช จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี | เลย |
ภาคใต้: กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สงขลา | สตูล | สุราษฎร์ธานี | หาดใหญ่ | เกาะพะงัน | เกาะพีพี | เกาะลันตา | เกาะสมุย | เกาะเต่า |
ภาคตะวันออก: จันทบุรี | ชลบุรี | ตราด | ปราจีนบุรี | พัทยา | สระแก้ว | เกาะกูด | เกาะช้าง | เกาะเสม็ด |
ภาคกลาง: กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชะอำ | ชัยนาท | นครนายก | นครปฐม | นนทบุรี | ปทุมธานี | ประจวบคีรีขันธ์ | ปราณบุรี | พระนครศรีอยุธยา | ราชบุรี | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม | สมุทรสาคร | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | หัวหิน | อ่างทอง | เพชรบุรี |
ภาคเหนือ: กำแพงเพชร | ตาก | นครสวรรค์ | น่าน | พะเยา | พิจิตร | พิษณุโลก | ลำปาง | ลำพูน | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี | เชียงราย | เชียงใหม่ | เพชรบูรณ์ | แพร่ | แม่ฮ่องสอน |

ต้องการสั่งซื้อ สารป้องกันกำจัดโรคพืช คลิกที่นี่เลยค่ะ
ติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช โรดพืช สารกำจัดโรคพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช ฮอร์โมนพืช สาร ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ธาตุอาหารสำหรับพืช

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช สารกำจัดโรคพืช เชื้อราพืช โรคเชื้อราพืช สารกำจัดเชื้อราพืช สารกำจัดเชื้อราพืช สารกันเชื้อราพืช สารเคมีกำจัดเชื้อราพืช สารกำจัด ป้องกันโรคพืช ฮอร์โมนพืช สาร ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช

ธาตุอาหารสำหรับพืช

เกร็ดความรู้ เป็นพิ้นฐานที่นักเกษตรควรรู้
สาร N P K คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อพืชบ้าง?
สาร N P K คือธาตุอาหารสำหรับพืช สารอาหารสำหรับพืช หมายถึง ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช
เรื่องของการขาดสารอาหารสำหรับพืช เนื่องจากปริมาณสารอาหารที่พืชต้องการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กล่าวคือ พืชต้องการสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอและไม่มากเกินไป ถ้าเมื่อพืชได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จะเกิดอาการขาดสารอาหาร แต่ถ้าได้รับมากเกินไปสารอาหารนั้นก็จะเป็นพิษต่อพืชได้ นอกจากนั้นการขาดสารอาหารบางตัว การที่พืชได้รับสารอาหารบางตัวมากเกินก็ส่งผลทำให้พืชขาดธาตุอาหารตัวอื่นได้ และการได้รับธาตุอาหารบางตัวน้อยไปก็อาจส่งผลต่อการดูดซึมของสารอาหารตัวอื่นได้เช่นกัน

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช สามารถแบ่งตามปริมาณที่ปรากฏในเนื้อเยื่อพืช ได้แก่
ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไฮโดรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K)
ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ ซัลเฟอร์(กำมะถัน) (S)
ธาตุรอาหารเสริม ได้แก่ แมงกานีส (Mn) คอปเปอร์ (ทองแดง) (Cu) คลอรีน (Cl) เฟอรัส (เหล็ก) (Fe) โบรอน (B) ซิงค์ (สังกะสี) (Zn) โมลิบดินัม (Mo)

แกล้งดิน การปรับปรุงดิน


วิธีการปรับปรุงดิน ข้อมูลดินเปรี้ยว และความเป็นกรด
1. ควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการเกิดกรดกำมะถัน จึงต้องควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรท์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์

2. การปรับสภาพพื้นที่ มีอยู่ 2 วิธี คือ

การปรับระดับผิวหน้าดิน ด้วยวิธีการ คือ ปรับระดับผิวหน้าดินให้มีความลาดเอียง เพื่อให้น้ำไหลไปสู่คลองระบายน้ำ ตกแต่งแปลงนาและคันนาใหม่ เพื่อให้เก็บกักน้ำและระบายน้ำออกไปได้ การยกร่องปลูกพืช สำหรับพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ให้ผลตอบแทนสูง ถ้าให้ได้ผลต้องมีแหล่งน้ำชลประทานเพื่อขังและถ่ายเทน้ำได้เมื่อน้ำในร่องเป็นกรดจัด การยกร่องปลูกพืชยืนต้นหรือไม้ผล ต้องคำนึงถึงการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นั้น หากมีโอกาสเสี่ยงสูงก็ไม่ควรทำ หรืออาจยกร่องแบบเตี้ย ๆ พืชที่ปลูกเปลี่ยนเป็นพืชล้มลุกหรือพืชผัก และควรปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับข้าวได้

3.การปรับปรุงดิน มี 3 วิธีการ ตามสภาพของดินและความเหมาะสม คือ

ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด เมื่อล้างดินเปรี้ยวให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH เพิ่มขึ้นอีกทั้งสารละลายเหล็กและอลูมินั่มที่เป็นพิษเจือจางลงจนทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้าหากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตก็สามารถให้ผลผลิตได้ การใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนฝุ่นซึ่งปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ซึ่งดินเป็นกรดจัดรุนแรง และถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแค่ บางข้อบางตอนเท่านั้น
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก เว็บไซต์ วิกิพีเดีย (ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
และเพื่อการศึกษา ในทางปฏิบัติจริง
สามารถศึกษาหารายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://th.wikipedia.org/wiki/แกล้งดิน

การปรับปรุงบำรุงดิน(ข้อมูลเพิ่มเติม)


วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน
การปรับปรุงบำรุงดินที่มีความสามารถในการให้ผลผลิตพืชต่ำ จะต้องมีการปฏิบัติพร้อมๆ กันไปกับการอนุรักษ์ดินหรือการควบคุมการสูญเสียเนื้อดินออกไปจากแปลงปลูก หลักการใน
ประเด็นนี้นับว่าเป็นมาตรการที่สำคัญมาก ในทางปฏิบัติ วิธีการปรับปรุงบำรุงดินมันสำปะหลังให้ดีขึ้นพร้อม ๆ กันไปกับการป้องกันเสื่อมโทรมของดิน อาจปฏิบัติได้โดยวิธีการหลัก ๆ ดังนี้

(1) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และหรือปุ๋ยชีวภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธาตุอาหารพืชในดินเป็นหลัก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่ว ๆ ไปมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ
ดินเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางชนิด เช่น ปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยมูลค้างคาว ที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ เช่น
ปุ๋ยมูลโค ตะกอนขี้หมู ถ้ามีการใช้ในปริมาณมาก เช่น การใช้มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นไป จะมีผลดีทั้งในแง่ของ
การบำรุงดินเพื่อเพิ่มพูนธาตุอาหารพืชในดินและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินไปด้วยพร้อม ๆ กัน การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ทำให้เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดลงดินหรือส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินมากกว่า การใช้เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติมของ การปรับปรุงบำรุงดิน

น้ำเพื่อการเกษตร

น้ำเพื่อการเกษตร

น้ำเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกพืช การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต้องการ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนํ้ามีผลต่อการเกษตร คือ ความเค็ม อัตราการซาบซึมของนํ้า และความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
ความเค็ม เกลือที่ปนอยู่ในนํ้าชลประทาน หรือมาจากนํ้าใต้ดินเค็มที่อยู่ตื้นใกล้ผิวดิน ทำให้เกิดเกลือสะสมในดินบริเวณรากพืช เมื่อมีปริมาณมากขึ้นทำให้พืชไม่สามารถดึงนํ้าจากดินได้ตามปกติ เมื่อนํ้าที่จะนำไปใช้ได้ลดลงพืชก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง มีอาการคล้ายพืชขาดนํ้า เช่นเหี่ยว สีเขียวเข้มขึ้น ใบหนาขึ้น มีสารเคลือบใบ อาการที่แสดงออกมาขึ้นกับระยะการเจริญเติบโตของพืชมักจะสังเกตได้ชัดเจนในระยะต้นอ่อน แต่บางกรณีที่เกิดไม่รุนแรงก็ไม่เห็นอาการผิดปกติเหล่านี้ เนื่องจากมีอาการเหมือนกันหมดทั้งแปลง

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
สภาพการปลูกพืชที่อาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดน้ำในระยะใดระยะหนึ่งได้มาก เช่นเมื่อประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนพืชขาดน้ำรุนแรงจนกระทั่งตายได้ หรือหากฝนตกมากเกินไปจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังจนต้นพืชเหี่ยวเฉาเนื่องจากรากขาดอากาศจนกระทั่งตายได้เช่นกัน

ดังนั้นการจัดการให้พืชปลูกได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมจะต้องใช้การชลประทานเข้าช่วย ตามความหมายแล้วการชลประทานเป็นการให้น้ำแก่พืชโดยการเพิ่มความชื้นให้แก่ดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และรวมความถึงการจัดหาน้ำและการส่งน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นด้วย ในการ จัดการชลประทานให้กับพืชปลูกจึงต้องคำนึงถึงน้ำ ดิน และพืชตลอดเวลา

คุณภาพของนํ้า
นํ้าจากแหล่งต่างๆ มีคุณภาพแตกต่างกันไป นํ้าที่มีคุณภาพดีนำ ไปใช้ประโยชน์ได้มาก แต่บาง
พื้นที่ก็หลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องนำเอานํ้าคุณภาพตํ่ามาใช้ในการชลประทาน จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับดินและพืชที่ปลูก

แหล่งน้ำผิวดิน หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่บนบนผืนแผ่นดิน

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหนึ่งก็จะซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรือรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลึกลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร

วิธีการให้น้ำแก่พืชปลูก

การให้น้ำแก่พืชอาจทำได้หลายวิธีการที่จะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจะต้องพิจารณาลักษณะของภูมิประเทศ คุณสมบัติของดิน ลักษณะของพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ พืชที่จะปลูก วิธีการเพาะปลูก เงินทุน ตลอดจนน้ำต้นทุนที่จะนำมาให้แก่พืช โดยทั่วไปวิธีการให้น้ำ แบ่งออกเป็น 4 แบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ การให้น้ำทางผิวดิน การให้น้ำแบบหยด การให้น้ำแบบฉีดฝอย และ การให้น้ำทางใต้ผิวดิน

การให้น้ำทางผิวดิน
การชลประทานแบบนี้ให้น้ำโดยการขังหรือปล่อยให้น้ำไหลไปบนผิวดินและซึมลงไปในดินตรงบริเวณที่มีรากพืช

การให้น้ำแบบหยด
เป็นการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายๆ จุดบนผิวดินหรือในเขตราก โดยอัตราที่ให้นั้นไม่มากพอที่จะทำให้ดินในเขตรากอิ่มน้ำเป็นบริเวณกว้าง โดยปกติแล้วผิวดินจะเปียกแต่เฉพาะตรงจุดที่ให้น้ำเท่านั้น การชลประทานแบบนี้จะให้ประสิทธิภาพในการให้น้ำสูงมาก เนื่องจากมีการสูญเสียโดยการระเหยน้อย ดังนั้นผลผลิตต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของน้ำที่ใช้จึงมากกว่าการชลประทานแบบอื่นๆ สามารถที่จะนำไปใช้กับการปลูกพืชแทบทุกชนิด ทั้งไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการให้น้ำแบบหยด

การให้น้ำแบบฉีดฝอย
การชลประทานแบบนี้จะให้น้ำแก่พืชโดยการฉีดน้ำจากหัวฉีดขึ้นไปในอากาศแล้วให้หยดน้ำตกลงมาเป็นฝอย โดยมีรูปทรงการแผ่กระกระจายของหยดน้ำสม่ำเสมอ และอัตราของน้ำที่ตกลงบนผิวดินมีค่าน้อยกว่าอัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน

การให้น้ำทางใต้ผิวดิน
การชลประทานแบบนี้เป็นการให้น้ำโดยการยกระดับน้ำใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่น้ำจะไหลซึมขึ้นมาสู่เขตรากได้

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก เว็บไซต์ : http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/

จุลินทรีย์ E M (อี เอ็ม) คือ อะไร

จุลินทรีย์ E M (อี เอ็ม) คือ อะไร E.M. ย่อมาจากคำว่า Effective Micro-organisms
E M (อี เอ็ม) คือ การรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาบรรจุในภาชนะเดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนาไปใช้งานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ
1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)
2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)
3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

ประโยชน์ของจุลินทรีย์โดยทั่วไป

ด้านการเกษตร

– ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดต่าง ๆ
– ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศผ่านได้ดี
– ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เป็นปุ๋ย (อาหาร) แก่อาหารพืชดูดซึมไปเป็นอาหารได้ดี ไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
– ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช พืชให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีขึ้น
– ช่วยให้ผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีประโยชน์ต่อการขนส่งไกล ๆ เช่น ส่งออกต่างประเทศ
– ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ ไก่และสุกร ได้ภายในเวลา 24 ชม.
– ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์
– ช่วยกำจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัวแมลงวัน
– ช่วยป้องกันอหิวาห์และโรคระบาดต่าง ๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่น ๆ ได้
– ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรงมีความต้านทานโรคสูง ให้ผลผลิตสูงอัตราการตายต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ จุลินทรีย์ EM

ปุ๋ย


ปุ๋ย หมายถึง สารที่ใส่ลงในดินเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช
ปุ๋ย เป็นผลผลิตทางการเกษตร เป็นแหล่งอาหารที่ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และมึคุณภาพ
พืชต้องการธาตุอาหารทั้งหมด 16 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน เหล็ก สังกะสี แมงกานีส แมกนีเซียม กำมะถัน แคลเซียม โบรอน ทองแดง โมลิบดินัม และ คลอรีน
ในจำนวนนี้ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน (โดยเฉพาะธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม หรือที่เรียกว่าเป็นธาตุอาหารหลัก) พืชจะได้รับจากน้ำและในอากาศ
ส่วน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม (ซึ่งถูกจัดเป็นธาตุอาหารหลักหรือธาตุปุ๋ย) พืชจะต้องการในปริมาณมากเมื่อเทียบกับธาตุอื่นๆ และในดินก็จะมีไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมธาตุเหล่านี้ลงไปโดยการใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้มาจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ธาตุอาหารที่ได้ส่วนใหญ่ต้องเกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์หากแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร เป็นกระบวนการผลิตสารอาหารจากธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่มักจะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดิน เมื่อใส่ลงไปในดินซากพืชซากสัตว์ซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะค่อยๆสลายตัวและปล่อยธาตุอาหารออกมาให้กับพืชทำให้ดินร่วยซุยในระบบของธรรมชาติ แต่มีข้อเสียก็คือมีสารอาหารน้อย และ สัดส่วนไม่แน่นอนต้องใช้ปริมาณมากจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของพืช

1.1 ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งที่สัตว์ขับถ่ายออกมา เช่น ปัสสาวะ อุจาจาระ ของสัตว์ต่างๆ ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ช่วยลดอัตราการพังทลายของดิน เพิ่มสารอาหารให้แก่ดิน เป็นต้น
1.2 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ การนำข้อดีของปุ๋ย 2 ชนิด มาผสมกัน โดยนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการควมคุมคุณภาพการผลิต โดยนำปุ๋ยอินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆ เช่น ธาตุอาหารเสริม สารบำรุงดินมาผ่านการฆ่าเชื้อและเพาะเชื้อจุลินทรีที่เหมาะสม นำมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์และหมักเพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสมลงไปจนถึงระยะเวลาที่พอเหมาะจึงสามารถนำไปใช้งานได้ เป็นปุ๋ยที่เหมาะแก่การทำเกษตรอินทรีย์
1.3 ปุ๋ยชีวภาพ คือ การนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณสารอาหาร ปุ๋ยชีวภาพอาจมีบทบาทในการปรับปรุงบำรุงดินทางชีวภาพ หรือเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ทางชีวเคมี และ ทางกายภาพ และปุ๋ยชีวภาพยังหมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์
1.4 ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชบำรุงดิน เช่น พวกพืชตระกูลถั่ว เมื่อพืชเจริญเติบโตถึงระยะหนึ่ง เราก็ไถกลบในขณะที่พืชยังเขียวและสดอยู่ ซึ่งมักจะไถกลบในช่วงที่พืชกำลังออกดอก เพราะเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การให้ธาตุอาหารแก่พืชมากที่สุด
1.5 ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่เกิดจากเศษพืชต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หญ้าและใบไม้ต่างๆ ขุดหลุมไว้แล้วนำมากองใส่ไว้ในหลุมหมักทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยก็ใช้เป็นปุ๋ยได้

2. ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่เป็นอนินทรียสาร อาจเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบ ปุ๋ยเชิงผสม ตัวอย่างปุ๋ยเคมียกตัวอย่างเช่น ปุ๋ยเม็ด 16-20-0 ปุ๋ยยูเรีย แต่ไม่รวมถึงสารที่ใช้สำหรับปรับปรุงดิน เช่น ภูไมท์ ซีโอไลต์ และ สารต่างๆ ที่มีคุณสมบัติทำให้โครงสร้างทางฟิสิกส์ของดินให้ดีขึ้น
ปุ๋ยเคมีแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ปุ๋ยเดี่ยว หรือ ธาตุอาหารหลักของพืช หรือ แม่ปุ๋ย เป็นส่วนประกอบของปริมาณธาตุอาหาร คือ N P K
2.2 ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่ได้จากการเอาแม่ปุ๋ยหลายๆชนิด มาผสมกันเพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารหลัก ตามต้องการเพื่อให้เหมาะตามสภาพดินในแต่ละพื้นที่นั้นๆ

ไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดิน หรือไส้เดือน เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง พบได้ทั่วไปในดิน ใต้มูลสัตว์ หรือ ใต้กองใบไม้ เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน มีการสืบพันธุ์ทั้งไม่อาศัยเพศ และ แบบอาศัยเพศ
ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศของพืชและอื่นๆ เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการย่อยสลายอินทรียสารต่างๆภายในดิน และ การเคลื่อนที่ภายในดินของไส้เดือน ถือเป็นการพรวนดินทำให้ร่วนซุย ทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนภายในดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืช และ การเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และ ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน นอกจากนี้แล้ว ไส้เดือนยังเป็นอาหารของระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเช่น นก และ ไส้เดือนยังเป็นที่นิยม ใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลาอีกด้วย
ปัจจุบันพบทั่วโลกประมาณ 4,400 ชนิด โดยแบ่งออกได้ตามลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัย
กลุ่มอาศัยในดินชั้นล่าง ที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร
กลุ่มอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน
กลุ่มอาศัยในดินชั้นบน ที่มีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร

ปุ๋ยยา

ปุ๋ยยา คืออะไร?
ปุ๋ยยา คือสารที่ช่วย ในการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต การแตกกิ่ง การแตกใบ การออกดอก เพศของดอก เพิ่มคุณภาพของผลผลิต สารกำจัดโรคพืช สารป้องกันโรคพืช และ ป้องกันและกำจัดโรคพิช ศัตรูพืช วัชพืช ต่างๆ

เชื้อรา

รา หรือ เชื้อรา เป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ด
ราซึ่งโตในรูปของใยหลายเซลล์ที่เรียกว่า ไฮฟา ในทางตรงกันข้าม ราที่สามารถเติบโตในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะเรียกว่า ยีสต์
รามีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ซึ่งการเติบโตของไฮฟา ทำให้เกิดรูปร่างที่ผิดแปลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอาหาร รามีโครโมโซมเพียงชุดเดียว มีผนังเซลล์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไคติน ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดำรงชีพแบบ saprophyte คือ หลั่งเอนไซม์ออกนอกเซลล์ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนให้ได้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วจึงดูดซับเข้าไปภายในเซลล์

เห็ดรามีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์และมีบทบาทโดยพื้นฐานในวัฏจักรสารอาหารและการแลกเปลี่ยนในธรรมชาติ พวกมันยังเป็นแหล่งอาหารโดยตรงมานานแล้ว ในรูปของเห็ด เป็นหัวเชื้อในการทำขนมปัง และในการหมักผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง เช่น ไวน์ เบียร์ และซีอิ๊ว ตั้งแต่ช่วงคริสตทศวรรษที่ 1940 เห็ดราถูกนำมาใช้ในการแพทย์ เพื่อผลิตยาปฏิชีวนะ และล่าสุด นำมาใช้ผลิตเอนไซม์มากมาย ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมและในผงซักฟอก เห็ดรายังถูกใช้เป็นปราบแมลง โรคในพืช และวัชพืชต่างๆ

เห็ดราพบได้ทั่วโลก แต่ส่วนมากไม่มีความโดดเด่นเพราะมีขนาดเล็ก และมีการพรางตัวในดินหรือบนสิ่งที่ตายแล้ว เห็ดราบางชนิดยังมีการพึ่งพาอาศัยจากพืช สัตว์ เห็ดราประเภทอื่นหรือกระทั่งปรสิต พวกมันจะเริ่มเป็นที่สังเกตได้เมื่อออกผลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือราก็ตาม สายพันธุ์มากมายของเห็ดราผลิตสารประกอบที่ออกฤทธิ์กับสิ่งมีชีวิต เรียกว่า ไมโซโทซิน เช่น อัลคาลอยด์และพอลิเคไทด์ ซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์ รวมทั้งมนุษย์ โครงสร้างในบางสายพันธุ์ประกอบด้วยสารประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อประสาท และถูกใช้บริโภค หรือในพิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม เห็ดรายังสามารถทำลายโครงร่างของวัตถุดิบและสิ่งก่อสร้างได้ และกลายเป็นเชื้อโรคแก่มนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ การสูญเสียของพืชไร่เนื่องจากโรคทางเห็ดรา (เช่น โรคใบไหม้ และ โรคอื่นๆในพืช)หรืออาหารที่เน่าเสียสามารถมีผลกระทบขนาดใหญ่กับคลังอาหารของมนุษย์และระบบนิเวศโดยรอบ ราถูกจัดให้เป็นจุลินทรีย์

การดื้อยา ในแบคทีเรีย คือ การลดลงของประสิทธิภาพยา เช่น ยาต้านจุลชีพ ในการรักษาโรคพืช เมื่อยานั้นไม่ได้ฆ่าหรือยับยั้งจุลชีพที่เป็นต้นเหตุของโรคพืช นั้นหมายถึงการชินยาของโรคพืช จุลชีพมีวิวัฒนาการการดื้อยา เมื่อสิ่งมีชีวิตหนึ่งดื้อต่อยามากกว่าหนึ่งชนิด จะเรียกว่า มีการดื้อยาหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื้อยาปฏิชีวนะ เกิดจากยาที่มีเป้าหมายต่อโปรตีนแบคทีเรียที่จำเพาะ ด้วยเหตุที่ยาจำเพาะเกินไป การกลายพันธุ์ใดๆ ในโปรตีนเหล่านี้จะขัดขวางหรือลบล้างฤทธิ์ทำลายของยา ส่งผลให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ ไม่เพียงแบคทีเรียสามารถเปลี่ยนแปลงเอนไซม์อันเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะเท่านั้น แต่แบคทีเรียยังใช้เอนไซม์ดัดแปลงยาปฏิชีวนะจนทำให้หมดฤทธิ์ไปเองได้ด้วย
สรุปก็คือ แบคทีเรียสามารถเปลี่ยนแปลงเอนไซม์ของตัวเอง เพื่อใช้ดัดแปลงยาปฏิชีวนะจนทำให้หมดฤทธิ์ไปนั้นเอง

ยารักษาโรคพืช สารรักษาโรคเชื้อราพืช สารกำจัดเชื้อราพืช สารกันเชื้อราพืช

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยารักษาโรคพืช ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยาฆ่าโรคพืช

ยาฆ่าแมลง สารขับไล่แมลง

ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลงเกือบทุกชนิดมีผลข้างเคียงกับระบบนิเวศ ยาฆ่าแมลงหลายชนิดเป็นอันตรายกับมนุษย์ ยาฆ่าแมลง เป็นสารที่ใช้ฆ่า กำจัด หรือลดการแพร่พันธุ์ของแมลง ยาฆ่าแมลงใช้ในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ และ ใช้ในครัวเรือน การใช้ยาฆ่าแมลงเชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร


สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เช่น ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ หากนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในตำรับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า เภสัชวัตถุ พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น กานพลู กระวาน เร่ว และจันทน์เทศ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยาฆ่าแมลง สารกำจัดแมลง

ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดวัชพืช หรือ สารกำจัดวัชพืช


ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดวัชพืช หรือ สารกำจัดวัชพืช หมายถึง สารเคมีใดๆ ก็ตาม ที่นำมาใช้เพื่อฆ่าทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่วัชพืชงอกขึ้นมาแล้วหรือยังเป็นเมล็ดอยู่ ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆของวัชพืชทีขยายพันธุ์ได้ที่อยู่ในดินหรืออยู่บนดิน

ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดวัชพืช หรือ สารกำจัดวัชพืช ประเภทของสารกำจัดวัชพืชสามารถจัดแบ่งได้ตามหลายวิธีเช่น แบ่งตามการใช้งาน (เช่น ดูดซึมทางดิน หรือ ทางใบ) แบ่งตามลักษณะการเลือกทำลาย (เลือกทำลาย หรือ ไม่เลือกทำลาย) แบ่งตามลักษณะการได้รับพิษ (ประเภทสัมผัส หรือ ดูดซึม) แบ่งตามช่วงเวลาการใช้ (เช่น ประเภทก่อนปลูก ประเภทก่อนงอก ประเภทหลังงอก) หรือ อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดวัชพืช สารกำจัดวัชพืช

แฮก เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกัน และ กำจัดโรคพืช เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และ ไวรัส สามารถใช้ร่วมกับ ฮอร์โมนพืช สารกำจัดแมลงศัตรูพืช จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด